donderdag 29 juni 2006

Handhaven

De verantwoordelijkheid voor het handhaven van wetten en regels ligt bij de overheid. Onze inwoners stellen op dit gebied steeds hogere eisen. Grotere incidenten zoals Enschede en Volendam waren de afgelopen jaren vaak aanleiding om het beleid op dit punt nog eens aan te scherpen. Het handhaven van regels op het gebied van Ruimtelijke Ordening en bouwregelgeving valt binnen de gemeente Leiden onder mijn verantwoordelijkheid. Om me op dit gebied goed te orienteren bracht ik vandaag een bezoek aan de medewerkers van onze afdeling Handhaving. Dit zijn de mannen en vrouwen die onder andere verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Deze mensen worden niet altijd met open armen ontvangen. Inwoners die zich niet houden aan de regels, zitten nu eenmaal niet te wachten op zo'n gemeentelijke toezichthouder. Toch vervullen deze medewerkers een buitengewoon belangrijke rol wanneer het gaat om de veiligheid van onze inwoners. Ze verdienen daarom steun van hun bestuurders bij het uitvoeren van hun taak.

Samen met een aantal medewerkers heb ik een fietstocht door de stad gemaakt, waarbij ik met eigen ogen heb kunnen waarnemen waar men in de praktijk zoal mee te maken krijgt. Na afloop heb ik met alle medewerkers gesproken over de manier waarop we de komende periode met elkaar samenwerken. Het was goed om te ervaren met hoeveel motivatie en professionaliteit deze mensen hun werkzaamheden verrichten.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten