dinsdag 27 juni 2006

Tegenstrijdige regelgeving

Als wethouder krijg ik nogal eens te maken met tegenstrijdige regelgeving. Situaties waarbij verschillende wettelijke bepalingen met elkaar in strijd zijn. Een bekend voorbeeld op dit gebied zijn de vloertegels in de keuken van een restaurant. Volgens regels op het gebied van arbeidsomstandigheden mogen ze niet glad afgewerkt zijn terwijl ze op grond van hygieneregels juist niet stroef mogen zijn.

Het grote aantal (rijks)monumenten in Leiden is binnen mijn portefeuille met enige regelmaat aanleiding voor tegenstrijdige regels. Vandaag werd mijn mening gevraagd bij twee dossiers op dit gebied. In het ene geval betrof het een school en in het andere geval een horecabedrijf. In beide situaties moesten er bouwkundige maatregelen getroffen worden om te voldoen aan onze strenge eisen op het gebied van brandveiligheid. In beide gevallen betrof het echter een monument en zouden de maatregelen afbreuk doen aan de monumentale waarde van de betreffende panden. En dat mag ook niet.

Wat mij betreft gaat de veiligheid van mensen boven alles. In het ergste geval kan dat dus ook betekenen dat je daarmee enige afbreuk doet aan de monumentale waarden. In dat geval moet je wel zeker weten dat er geen enkele andere mogelijkheid is om het probleem op te lossen. Om dat uit te zoeken kost soms extra tijd, maar dat moet dan maar.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten