donderdag 15 juni 2006

Warm wonen

Vanmorgen was ik voor een kennismakingsgesprek bij Ons Doel. Met een bestand van 2400 woningen, een van de kleinere woningstichtingen in de stad, maar in mijn ogen wel een pareltje. Terwijl veel corporaties door fusie en overnames steeds groter worden, putten ze bij Ons Doel juist kracht uit de kleinschaligheid. Ik trof een organisatie met buitengewoon veel aandacht en warmte voor mensen, of het nu gaat om huurders of om medewerkers. Dat merk je in bijna alles wat ze doen. Ze willen, net als ons college, vooral zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Het resultaat van dit alles is tevreden huurders, tevreden medewerkers en mooie ambities voor de stad. Door deze manier van werken hebben ze een stevige positie in de stad verworven en vormen ze, soms zelfs op nationaal niveau, een sprekend voorbeeld voor anderen. Een prima partner in de stad dus.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad. Aan de orde was de definitieve besluitvorming met betrekking tot het WijkOntwikkelingsPlan (WOP) voor Leiden Noord. Ik schreef hier eerder over. Ik geloof niet dat er een onderwerp is, waar ik de afgelopen periode meer tijd in heb gestoken. Voor mij was het dus een belangrijk onderwerp.

Tijdens een ruim 2 uur durend debat (terug te luisteren op www.sleutelstad.nl) kwamen de belangrijkste onderdelen van dit besluit nog eens aan de orde. Centraal stond een voorstel van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks, waarin het college een opdracht kreeg om 80 extra sociale woningen in dit plan te realiseren. Niet duidelijk was echter waar het geld vandaan zou moeten komen om deze woningen te realiseren. Voor het college was dat reden om dit voorstel af te wijzen. Na een schorsing kwamen de partijen terug met een aangepast verzoek waarin stond dat het college eerst de mogelijkheid van een dergelijk plan moet onderzoeken. Als de consequenties daarvan duidelijk zijn, zullen we dat aan de raad voorleggen. Daarna kan de raad zelf beslissen of ze met dit plan door willen gaan. Met dat voorstel kon het college instemmen. Het oorspronkelijke voorstel werd daarna met algemene stemmen aangenomen.

Het waren vanavond dus vooral onze politieke vrienden die zorgden voor de meeste discussie met het college. Als dat uiteindelijk betekent dat we daardoor betere besluiten nemen voor de inwoners van de stad, heb ik daar niet eens zoveel moeite mee. Spannend was het wel.

Tot ziens.

1 opmerking:

  1. Het waren vanavond dus vooral onze politieke vrienden die zorgden voor de meeste discussie met het college. Als dat uiteindelijk betekent dat we daardoor betere besluiten nemen voor de inwoners van de stad, heb ik daar niet eens zoveel moeite mee. Spannend was het wel.

    Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. ;-) Het was wel grappig om te zien dat de hele avond de oppositie constant het college steunde en de een na grootste collegedragende partij zich een vrije (eigenwijze??) rol toedichtte. Ik vraag me af of de stad echt beter wordt van een bestuur dat in schorsingen weer tot de orde geroepen moet worden. Laten we het maar op beginnersfoutjes houden.

    Verder is het natuurlijk goed dat na alle consternatie het WOP Noord door gaat. De financiƫle kracht en de durf om de stap van huur naar koop te maken is er in Noord. Duidelijk is niet alleen uit woonwensonderzoeken maar ook uit het grote succes van Nieuw Leyden dat de vraag naar betere huizen er is.

    BeantwoordenVerwijderen