woensdag 7 juni 2006

kennismaking

De tijd dat de gemeente beschikte over een eigen woningbedrijf ligt al weer heel lang achter ons. Dat neemt niet weg dat de gemeente op het gebied van wonen, voor inwoners die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, nog steeds een belangrijke taak heeft. Om die taak goed uit te kunnen voeren zijn we afhankelijk van woningcorporaties.

Deze corporaties zijn behoorlijk zelfstandig in de manier waarop ze deze taak uitvoeren, de gemeente kan op dit gebied geen opdrachten geven. Daar staat tegenover dat de corporaties de gemeente weer nodig hebben, bijvoorbeeld voor de realisatie van bepaalde bouwplannen.

Gemeente en woningcorporaties hebben elkaar dus hard nodig als ze iets willen bereiken voor de stad. We zijn partners en dus is een goede onderlinge relatie belangrijk. Daarom ben ik vandaag maar eens kennis gaan maken met de directeuren van twee van onze grotere corporaties , Portaal en De sleutels van Zijl en Vliet. Beide beschikken ze over zo'n 8000 sociale woningen in de stad en beide hebben veel plannen klaar liggen om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst iedereen in Leiden een behoorlijke woning kan vinden.

Binnenkort ga ik met de andere sociale huisvesters kennismaken.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten