vrijdag 30 juni 2006

W4

Leiden ligt ingeklemt tussen twee rijkswegen, de A44 in het westen en de A4 in het oosten. Vooral deze laatste behoord met 100.000 voertuigen per etmaal tot een van de drukst bereden snelwegen van Nederland. Dat is bijvoorbeeld goed merkbaar in de nieuwe wijk Roomburg, waar deze weg de oorzaak is van een stevige geluidsproductie. Rijkswaterstaat is al geruime tijd bezig met plannen om deze weg te verbreden van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. Daardoor zou het gebruik in de toekomst kunnen toenemen tot 150.000 voertuigen per etmaal.

Omdat een dergelijke uitbreiding rampzalige gevolgen zou hebben voor de leefbaarheid in delen van Leiderdorp, Zoeterwouden en Leiden, hebben deze drie gemeenten enige jaren geleden de koppen bij elkaar gestoken om daar een andere oplossing voor te vinden. Samen met de provincie en twee ministeries is deze oplossing ook gevonden door het de aanleg van een verdiepte tunnelbak door dit gebied. De meerkosten van deze oplossing bedragen ruim 90 miljoen euro en worden gedragen door de deelnemende partijen. Zo betaalt Leiden ruim 13 miljoen aan deze oplossing. In Leiden verdienen we dat geld weer terug doordat wij in de nieuwe wijk Roomburg beter bouwmogelijkheden hebben gekregen als gevolg van die tunnelbak.

Binnenkort gaat Rijkswaterstaat beginnen met de aanleg van de nieuwe en verdiepte A4. Als alles goed gaat zijn de werkzaamheden in 2012 helemaal afgerond. Gedurende deze tijd blijven de gemeenten betrokken bij dit project door middel van een bestuurlijke begeleidingsgroep. Men heeft mij verzocht om de komende periode voorzitter van deze begeleidingsgroep te worden. Wil ik graag doen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten