donderdag 8 juni 2006

Roeien met de riemen.....

Wanneer je als wethouder verantwoordelijk bent voor de ruimtelijke ordening in de stad, dan krijg je met enige regelmaat te maken met bijna onmogelijke beslissingen. Beslissingen waarbij je het in de ogen van de inwoners nooit goed doet.

Zo kreeg ik een tijdje geleden te maken met de Leidsche Roei- en Zeilvereniging 'Die Leythe'. Samen met een aantal andere verenigingen maken zij voor de beoefening van hun sport gebruik van een deel van de Rijn nabij de Haagweg. De vereniging heeft voor een goede sportbeoefening 42 meter waterbreedte nodig. Ter hoogte van de plaats waar deze wedstrijden worden gehouden heeft de gemeenteraad medewerking verleend aan een bouwproject. Bij dat besluit heeft de raad er destijds bij het college op aangedrongen dat die 42 meter ook werkelijk in stand gehouden moet worden. Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt en hebben de mensen van Die Leythe nog eens goed gekeken hoe het er allemaal uit gaat zien. Daarbij hebben ze ontdekt dat de open ruimte niet 42 maar 38,5 meter is. Deze versmalling wordt veroorzaakt door een 3 tal woonschepen die daar liggen. Deze woonboten moeten in verband met het genoemde bouwproject een nieuwe plaats krijgen. Die Leythe heeft inmiddels contact opgenomen met een aantal fracties in de raad, die op hun beurt mij weer hebben verzocht een oplossing te zoeken.

Gelukkig was het nog een mogelijk om het verplaatsen van de woonschepen tegen te gaan. Het college heeft hierover deze week een besluit genomen. Die Leythe kan voorlopig tevreden zijn. De bewoners van de betreffende woonschepen zijn dat allerminst. Zij verkeren door dit besluit in grote onzekerheid over de plaats waar ze straks moeten gaan liggen.
Ik ga de komende tijd praten met alle betrokken partijen om een uitweg te vinden. Soms lukt het om iedereen tevreden te houden...

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten