donderdag 31 maart 2005

Kansen in het water

In januari deed ik via dit dagboek een oproep om in gesprek te komen met Warmondse ondernemers om van hen te vernemen hoe zij tegen de gemeente aankijken. Vanmorgen een bezoek gebracht aan een van de ondernemers die toen reageerde. De eigenaar van een jachtwerf in dit geval. Zelf heb ik niet zoveel achtergrond in de waterrecreatie dus ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om me eens grondig te laten voorlichten over deze vorm van bedrijvigheid. Een paar dingen wil ik hier vermelden.

De aantrekkingskracht van de Kagerplassen op de waterrecreatie is nog groter dan ik al dacht. De watersportliefhebbers vechten echt om een ligplaats nabij dit plassengebied. Er liggen volgens mij dus mooie kansen voor nieuwe bedrijvigheid die zich richt op deze vorm van recreatie. Daarvoor is echter wel van belang dat de gemeente ook zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat voor deze ondernemers. Naar de mening van deze ondernemer is het belangrijk dat de gemeente hierbij ook op lange termijn een betrouwbare partner is. Een ondernemer wil zekerheid voor de lange termijn, anders gaat hij geen plannen maken en investeringen doen. Hij heeft niets aan een gemeentebestuur dat bij wijze van spreken elke 4 jaar een ander beleid gaat voeren. Ik krijg de indruk dat wanneer een gemeente echt een beleid gaat voeren om de watersportrecreatie te stimuleren, ondernemers op hun beurt best bereid zullen zijn om ook een financiele bijdrage te leveren. Voorwaarde is dan wel dat we de plannen samen met hen maken. Het was een leerzaam bezoek. Met deze informatie kunnen we volgens mij best iets gaan doen.

Vanmiddag heb ik deelgenomen aan een workshop over de informatievoorziening en de automatisering van de nieuwe gemeente. Daarover schreef ik eerder.

Vanavond was de gemeenteraad van Warmond weer bijeen. De vergadering duurde tot kwart over elf. Het college heeft o.a. het groene licht gekregen om door te gaan met de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor het centrumgebied en een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat op dit gebied de komende maanden een aantal belangrijke plannen in de inspraak komen. Als alles goed gaat kunnen hierdoor nog voor de fusie een aantal gewenste ontwikkelingen in gang gezet worden.

Verder spraken we over het geld dat nodig is voor een bezoek van het gemeentebestuur van onze zustergemeente Champigne in Frankrijk. Nadat vorig jaar een aantal leden van de gemeenteraad uit Warmond naar Frankrijk zijn geweest, komen er in april een groot aantal raadsleden en aanhang uit Frankrijk naar Warmond voor een tegenbezoek. De kosten van deze ontvangst komen voor rekening van de gemeente en een aantal leden vroegen zich af of dat te verantwoorden was in een tijd dat ook onze inwoners niet ontkomen aan lastenverzwaring. Aan de andere kant zou het ook niet netjes zijn om niets terug te doen nadat een aantal Warmondse raadsleden vorig jaar zeer hartelijk waren ontvangen in Champigne. Nadat we nog eens kritisch hadden gekeken naar een aantal mogelijkheden om het bedrag wat terug te brengen kon de raad uiteindelijk instemmen met de manier waarop het college de zaak had afgehandeld. Ik zal u tzt verslag doen van het betreffende bezoek.

Tot zover de dag van vandaag. Morgenavond kunt u van mij geen nieuwe dagboekbijdrage tegemoet zien. In de loop van zaterdag zal ik mijn bijdrage in het dagboek opnemen. Waarom dat deze keer zo laat is, kunt u zaterdag lezen.

Tot dan.

1 opmerking:

  1. Goedemiddag
    Wat een ongelooflijk leuk dagboek hou je bij, hoop dat je het niet erg vind dat ik heel brutaal je en jij zeg, maar ja als je jezelf met voornaam voorstelt zoals op je eigen site denk ik dat het geen probleem is. Als datw el zo is hoor ik het graaag. Heb eigenlijk niets te vragen of op te merken maar meer iets op te biechten, nee schrik niet geen ernstig vergrijp of zo hoor, maar als ik je dagboek zo lees heb je het eigenlijk hartstikke druk als Burgemeester van ons/mijn mooie dorp. Eerlijk gezegd had ik altijd het idee dat de Burgemeester van Warmond niet zo heel veel te doen had,ooooooooooohhhh, erg he?? Maar ja zo zie je wat internet voor positieve invloed kan hebben!! Volgens mij hebben wij elkaar een keer gesproken via de telefoon toen je nog in Hillegom werkte, er waren toen ontwikkleingen in de Bollenstreek gaand emet de toewijzing van nieuwbouw, waaronder Sassenheim die de nieuwbouw voor eigen bevolking hield. Wij waren toen geinteresseerd in een huis in Sassenheim maar kwamen toen niet in aanmerking. Toen hebbenw e daar kort even over gesproken. Tenslotte vind ik het jammer dat je niet eerder Burgemeester van Warmond bent geworden, want met alle respect voor Mevr. Vosjan, hebben wij toch nog steeds het gevoel dat ze ons dorp verkwanseld heeft, maar ja c'est la vie!!
    Ik wens je in ieder geval heel veel plezier hier en wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
    Vriendelijke groeten en een goed weekend, Gina Blok

    BeantwoordenVerwijderen