woensdag 16 maart 2005

Spookdorp

Vanmorgen kreeg ik bij binnenkomst direct het Leidsch Dagblad onder ogen. 'Zonder gemeentehuis wordt Warmond een spookdorp' kopte een artikel van de hand van Nancy Ubert in het regiokatern. Deze journaliste was het gemeentehuis binnengelopen om enige reacties te verzamelen over een verhaal dat het Warmondse gemeentehuis per 1 januari de deuren zou sluiten. Verder lees ik in het artikel dat de burgemeester geen tijd in de agenda kon vrijmaken voor een paar vragen. In het artikel werd verder een gezellig sfeerbeeld neergezet waarbij verschillende passanten klagen over de leegloop in het dorp.

Jammer dat de journalist niet even de tijd genomen heeft om een van de collegeleden te spreken over dit onderwerp. Juist om te voorkomen dat ik elke keer in de krant moet lezen dat 'ik niet voor commentaar bereikbaar ben' heb ik bij wijze van uitzondering een aantal mensen bij de krant m'n 06 nummer gegeven. Soms maken ze daar ook gebruik van, deze keer helaas niet.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Teylingen vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening naar onze inwoners in orde blijft en liefst nog iets gaat verbeteren. Daarnaast hebben we de opdracht meegekregen om ervoor te zorgen dat de kosten voor onze inwoners niet stijgen en liever zelfs wat gaan dalen. Het dalen van kosten voor onze inwoners bereiken we niet als we straks 3 gemeentehuizen in stand moeten houden terwijl 2 voldoende is. Zeker als je weet dat een aantal functies die nu nog in Warmond zitten straks in ieder geval komen te vervallen. Zo is er straks geen eigen gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders meer. Alleen daardoor komt er al flink wat ruimte leeg te staan.

Omdat het allemaal om gemeenschapsgeld gaat kunnen wij niet volhouden dat we een gemeentehuis koste wat het kost in stand moeten houden. Veel belangrijker is het dat wij ervoor zorgen dat de dienstverlening aan onze inwoners er niet op achteruit gaat of zelfs gaat verbeteren. Daar gaan we ons de komende tijd echt hard voor maken, en dat stond nu net niet in de krant. Ik hoop dat het Leidsch Dagblad de volgende keer gewoon weer even belt. Ze hebben mijn nummer.....

Na een kort overleg met vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties over de raadsagenda van april ben ik vanmorgen op bezoek geweest bij het politiebureau in Oegstgeest. Warmond valt net als Sassenheim onder het team Oegstgeest. Doel van dit bezoek was om inzicht te krijgen in het functioneren van de politieorganisatie en in het bijzonder voorzover dat betrekking heeft op Warmond. Gezien mijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de gemeente is een goede samenwerking met de politie van groot belang. Na een uitgebreide rondleiding en presentatie van de teamchef heb ik nog een aantal zaken besproken die betrekking hebben op de veiligheid binnen de gemeente maar niet voor een dagboek geschikt zijn.

Vanmiddag o.a. een uitgebreid gesprek gehad met een journalist van het Leidsch Dagblad over het onderwerp verkeer & vervoer. Een onderwerp waarvoor ik in het regiobestuur verantwoordelijk ben. We hebben gesproken over een aantal belangrijke ontwikkelingen die de komende tijd op dit terrein zullen plaats vinden. Binnenkort dus in het Leidsch Dagblad.

Vanavond had ik een bijeenkomst van het algemeen bestuur van de regio Holland Rijnland. Dat zou u eens een keer moeten meemaken. De zestien gemeenten hebben in dit overleg allemaal 2 of meer vertegenwoordigers. Al met al zitten we hier met bijna 40 mensen uit de hele regio bij elkaar. Dat heeft qua omvang soms wel iets weg van een Eurotop. De onderwerpen op de agenda zijn inhoudelijk overigens steeds meer de moeite waard. Vanavond hebben we belangrijke besluiten genomen met betrekking tot een nieuw systeem voor de verdeling van sociale woningen in de hele regio. Voor veel inwoners een buitengewoon belangrijk onderwerp. Vanavond zijn we als regio een stuk dichter bij een systeem gekomen met gelijke kansen voor alle woningzoekenden. Meer informatie over de besluiten kunt u nalezen op www.hollandrijnland.net. Tenslotte kan ik u nog melden dat we vanavond besloten hebben de naam van de regio Holland Rijnland niet meer te veranderen. Alle pogingen om de naam Bollenstreek toe te voegen ten spijt, heeft de meerderheid anders beslist. Daar zullen we ons nu bij neer moeten leggen.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten