donderdag 3 maart 2005

Openingstijden Horeca

Tijdens de raadsvergadering van vorige week hebben we op verzoek van een van de fracties gesproken over de sluitingstijden van de Warmondse horeca. Men wenste dat ik een voorstel zou uitwerken om in de gemeente te komen tot meer vrijheid voor de horecaondernemers op dit punt. Over het algemeen zullen horeca ondernemers (en hun klanten) voorstander zijn van het vrijlaten van deze sluitingstijden. Direct omwonenden kijken daar vaak wat anders tegenaan en er doen zich ook situaties voor waarbij het belang van de openbare orde zich tegen ruimere sluitingtijden verzet. Dit is bij uitstek een onderwerp dat de burgemeester aangaat. Hij moet de belangen van de horeca afwegen tegen de belangen van de omwonenden en de openbare orde. Het in algemene zin vrijlaten van deze tijden, zoals sommige leden van de raad wilden, vereist dus een zorgvuldige afweging waarbij alle belanghebbende inwoners moeten worden betrokken. Dit kost dermate veel tijd dat het mij niet zinvol leek om dat nu (10 maanden voor de fusie met Sassenheim en Voorhout) nog te doen. Gelukkig kon ik de gemeenteraad hiervan ook overtuigen. Om toch tegemoet te komen aan de wens van de raad heb ik wel beloofd dat ik verzoeken van individuele horeca ondernemingen om langer open te blijven serieus zal bekijken.
Dit was een van de reden waarom ik vanmorgen rond 11.00 uur al in een Warmondse kroeg zat, aan de koffie weliswaar. Op die manier kon ik me ook eens verdiepen in de visie van een lokale horeca ondernemer met betrekking tot dit onderwerp. Daar kreeg ik inderdaad de indruk dat men wel behoefte had aan een verruiming van de bestaande mogelijkheden.
Mochten er de komende tijd verzoeken binnenkomen dan zullen we daar dus serieus naar gaan kijken. Zo heb ik dat met de raad afgesproken. Dat wil dus ook zeggen dat we zowel kijken naar de belangen van de horeca als de belangen van omwonenden en openbare orde. Op basis daarvan nemen we dan een beslissing. Ik hecht daarbij wel veel belang aan mijn uitgangspunt afspraak is afspraak. Als je een sluitingstijd hebt afgesproken dan moet men zich daar ook aan houden, zonder discussie.
Een gemeente hecht belang aan de rol van de horeca in het centrum. Zonder horeca verliezen we ook de levendigheid uit dit gebied en dat is nooit goed. De gemeente hecht echter ook aan tevreden inwoners die met plezier in deze gemeente kunnen wonen. Soms moeten er afwegingen worden gemaakt tussen deze belangen. Bij deze afweging heb ik dus een belangrijke rol. Wanneer ik dat in uw ogen niet goed doe, laat het me dan weten. Ik zie het als mijn plicht om hierover verantwoording af te leggen.
Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten