donderdag 24 maart 2005

Stedenbaan

Deze ochtend in de weer geweest voor de regio. Met de commissie Bandell vergaderden we in Dordrecht over het project Stedebaan. Een mooi project waarvan ik een tijdje geleden al eens beloofde dat ik dit nog eens zou toelichten.

Zodra binnen Nederland de HSL en Betuwelijn klaar zijn, zullen deze nieuwe spoorlijnen voor een deel de taak van bestaande oude spoorlijnen gaan overnemen. Als gevolg daarvan zal het op die bestaande sporen straks een stuk rustiger worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op deze spoorlijnen een nieuwe vorm van hoogwaardig openbaar vervoer te ontwikkelen. Zeg maar een soort metrosysteem binnen de randstad. Een snelle verbinding die met hoge frequentie stopt op veel stations. Naast de bestaande stations worden er ook een aantal nieuwe stations geopend zoals bijvoorbeeld station Sassenheim. Als het goed is zal de frequentie waarmee de voertuigen op het station stoppen al vanaf 2007 gaan toenemen naar 4 keer per uur. In onze regio zullen naast het nieuwe station Sassenheim ook Voorhout en Hillegom gaan profiteren van deze verbetering. Het aantal treinen dat in deze plaatsen stopt gaat, als gevolg van het project Stedebaan, vanaf 2007 verdubbelen.

Natuurlijk kost een dergelijke ontwikkeling veel geld. Geld dat ergens vandaan moet komen. Om dat te kunnen betalen is het nodig dat vooral veel mensen gebruik gaan maken van deze vorm van openbaar vervoer. Dat lukt weer door meer mogelijkheden te zoeken voor woningbouw rondom de stations.

Onder de naam Stedenbaan werken we dit concept momenteel verder uit. Voor meer informatie over dit project verwijs ik u naar de website van het 'Platform Zuidvleugel' In deze commissie behartig ik de belangen van de regio Holland-Rijnland. We vergaderden overigens in het prachtige stadhuis van Dordrecht.

Vanmiddag naast een aantal andere klussen ook aanwezig geweest bij een gezamenlijke bijeenkomst voor alle medewerkers van Sassenheim, Voorhout en Warmond. In het kader van de fusie is het belangrijk dat deze mensen elkaar goed leren kennen en hiervoor worden een aantal gezamenlijke activiteiten met een min of meer informeel karakter gehouden. Ik heb met een flink aantal mensen uit de drie gemeenten gesproken. Het enthousiasme voor de fusie is groot, maar ik heb ook gemerkt dat er op een aantal punten nog belangrijke vragen leven bij deze mensen. Daar gaan we de komende tijd iets mee doen.

Morgen is het goede vrijdag en dan is het gemeentehuis gesloten. Ik ga dus een lang weekend tegemoet. Ik wens u prettige dagen toe. Tot na de paasdagen.

1 opmerking:

  1. Het stedenbaan-concept klinkt in theorie heel erg goed maar wat is het praktijk-effect?
    Dergelijke ontwikkelingen kosten ontzettend veel geld en worden pas op lange termijn realiteit. De praktijk leert dat voltooiing van dergelijke grootschalige projecten dan alweer achterlopen bij de praktijk of juist (net) geeb aansluiting vinden bij de bestaande en toekomstige behoeften in de praktijk.
    Daarnaast hebben acties om mensen uit de auto en in het OV te krijgen tot op heden niet tot nauwelijks resultaat. Het eigen belang staat daarbij nog altijd vooraan en niet het van bovenaf opleggen van een 'algemeen' belang.
    Conclusie: dergelijke projecten zijn enerzijds goed om over na te denken maar bedenk ook goed en wees daar eerlijk in dat dergelijke projecten ook hun doel voorbij kunnen schieten waarbij niet uit het oog kan worden verloren dat het de gemeenschap ook veel gaat kosten, niet alleen in financieel maar ook ruimtelijk opzicht!

    BeantwoordenVerwijderen