dinsdag 22 maart 2005

Klaas Hennepoel

Vandaag was een beetje de dag van de buitengebieden. Na afloop van de wekelijkse collegevergadering zijn we eerst het veld ingetrokken. Nadat we pak en stropdas hadden verruild voor spijkerbroek, trui en laarzen hebben we ons met het gehele college begeven naar de zuidelijke rand van de gemeente, het gebied van de Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder. Dit gebied grenst aan de nieuwbouwwijk Poelgeest van de gemeente Oegstgeest. Deze wijk, die in ontwikkeling is, krijgt een groen en duurzaam karakter en daarvoor is de combinatie met de natuur in onze polders van belang. Dit is bijvoorbeeld nodig voor een duurzame waterhuishouding binnen het gehele gebied. Nieuwbouw in Poelgeest gaat daarom hand in hand met natuurontwikkeling in de Warmondse polders. Daarom hebben we samen met het college van Oegstgeest een uitgebreide rondwandeling door het gebied gemaakt. Samen hebben we ons laten informeren over de voortgang van dit project en hebben we de knelpunten doorgesproken. Eigenlijk is dit wel een heel mooi voorbeeld van een samenwerking tussen twee gemeenten bij de ontwikkeling van een heel gebied.

Vanavond heb ik een uitgebreid gesprek gehad met een bewoner van het 'Lage Land'. Dat is het deel van Warmond dat vanuit het gemeentehuis gezien aan de andere kant van de Kagerplas ligt en wat voor een groot deel grenst aan de buurgemeente Alkemade. Het is een open veenweidegebied met zowel een sterke agrarische als een recreatieve functie. In de tijd dat de boeren in dit gebied nog niet beschikten over moderne vervoermiddelen, kwam men over het water naar het dorp. In deze moderne tijd is het water echter veel meer een barierre geworden waardoor de binding met de rest van de gemeente ook onder druk is komen te staan. Dit roept bij sommige mensen ook de vraag op of aansluiting bij de gemeente Alkemade niet logischer zou zijn. Daar tegenover staat het recreatiebelang van de gemeente Warmond waarbij het juist weer van groot belang is dat de Kagerplas en omgeving tot het grondgebied van 1 gemeente behoort. Hier valt wat mij betreft ook veel voor te zeggen. Om me in dit vraagstuk goed te verdiepen zal ik binnenkort een dag vrijmaken voor een bezoek aan dit gebied waarbij ik ook eens met de bewoners kan praten. Wordt vervolgd dus.

Zojuist heb ik via het Journaal begrepen dat de gekozen burgemeester vanavond in de 1e kamer is gesneuveld. Toch nog opmerkelijk nieuws. Nu stond ik ook niet echt te juichen bij de voorstellen van Minister De Graaf, maar met de nodige aanpassingen had ik best met een gekozen burgemeester kunnen leven. De manier waarop er nu in de eerste kamer een abrupt eind is gemaakt aan deze discussie is wel heel erg kort door de bocht. Ik begrijp nog niet helemaal waarom dit echt nodig was. De eerste burgemeester van Teylingen zal in ieder geval niet meer door de inwoners gekozen worden en diep in mijn hart vind ik dat toch wel een beetje jammer.

Tot morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten