vrijdag 18 maart 2005

Veilig water

De oppervlakte van de gemeente Warmond is 14,43 km². Daarvan is 4,32 km² water. Dat is mooi meegenomen zou je zeggen, daar hoef je weinig aan te doen. Dat dacht ik ook, maar sinds vanmorgen weet is beter.

Op het ogenblik is het nog redelijk rustig op de Kagerplassen. Dat gaat echter wel veranderen wanneer straks het weer een beetje mooier gaat worden. Dan zoeken duizenden recreanten de plassen op voor een aangename verpozing. Dat zijn helaas niet alleen maar mensen die zich keurig aan de regels houden. Net als op het land zitten hier ook mensen bij die de regels aan hun laars lappen. En daar ligt een taak van de overheid om te controleren en indien nodig te handhaven. Op het water is dat wat lastiger dan op het land.

Om over deze taak goede afspraken te kunnen maken had ik het initiatief genomen om alle betrokken instanties in Warmond uit te nodigen. Dat waren de volgende instanties:
De gemeenten Sassenheim, Alkemade en Warmond, de Provincie Zuid-Holland, de politie Hollands Midden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer, Douane, Weidevogelbescherming en de regionale milieudienst.

Samen controleren deze instanties o.a. op vaarvergunningen, wet milieubeheer, wet verontreiniging oppervlaktewater, recreatievaart, vaarsnelheid, snelvaarvergunningen, langliggers, woonschepen, illegale ligplaatsen, accijnzen, invoerrechten, diefstal van schepen etc. etc.

Dat zijn wel erg veel instanties hoor ik u denken. Klopt, dat was ook mijn eerste reactie. Een aantal instanties beschikt ook over een eigen boot om vanaf het water te controleren. Dit geeft wat mij betreft ook aan dat er bij de overheid nog flink wat valt te verbeteren wanneer het gaat om efficiënt werken. Als gemeente kan ik daar niet zoveel aan doen, de meeste taken zijn namelijk bij wet aan deze instanties toegewezen. Wat ik als burgemeester wel kan doen is zorgen dat er goede onderlinge afspraken worden gemaakt en dat hebben we dus vanmorgen met elkaar gedaan. Door een goede afstemming van vaarschema’s kunnen we de tijd dat er controles plaats vinden flink uitbreiden. Daarnaast hebben we afgesproken dat de instanties elkaar informeren wanneer er bepaalde overtredingen worden geconstateerd die men zelf niet kan aanpakken.

Op die manier werken wij aan de veiligheid van de recreatie op de Kagerplassen. En dat is precies onze taak.

Prettig weekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten