dinsdag 8 maart 2005

CDA minister Peijs in Sassenheim

Vandaag begon, zoals elke dinsdag, met de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. We hadden vandaag niet heel veel tijd nodig om de gebruikelijke besluitenlijst af te werken. De diverse besluiten kunt u overigens altijd terugvinden op www.warmond.nl zodat ik daar op deze plaats niet veel verder op in hoef te gaan. Door de korte vergadering bleef er wat tijd over om wat van mijn leeswerk in te halen. Dat was ook wel een beetje nodig.
Vanavond was de minister van Verkeer en Waterstaat, Carla Peijs, op bezoek in de regio. Op uitnodiging van het CDA Zuid-Holland was zij in Hotel Sassenheim om een discussie bij te wonen over mobiliteit in onze provincie. Als portefeuillehouder Verkeer & Vervoer voor deze regio leek het me goed om daar als toehoorder aanwezig te zijn. Het blijft een lastig onderwerp. De groei van het (auto)verkeer in onze regio gaat nog steeds veel harder dan de snelheid waarmee we de wegencapaciteit kunnen uitbreiden. Daar komt bij dat we de komende jaren ook nog een aanzienlijk aantal woningen gaan bijbouwen in onze regio. Ook de mensen die daar straks gaan wonen zorgen weer voor extra auto's op de weg. Dit probleem hebben we vanavond niet opgelost. Wel is weer duidelijk geworden dat we alleen door samenwerking tussen verschillende overheden oplossingen kunnen vinden. Verkeer gaat nu eenmaal over alle bestuurlijke grenzen heen.
Binnenkort gaan we in de regio een discussie voeren over de realisatie van een belangrijke wegverbinding in onze regio nl. de Rijnlandroute. Dit is de verbinding vanaf Katwijk via de A44 naar de A4. Een groot knelpunt waar we al jaren over praten. Eens kijken of we daar in samenwerking met andere overheden uitkomen. Ik zal u op de hoogte houden.
Tot de volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten