woensdag 2 maart 2005

Winter in Warmond

Een mooi pak sneeuw vanmorgen. Toen ik de gemeente binnen reed moest ik weer even terugdenken aan de expositie 'Winter in Warmond' die ik afgelopen zaterdag mocht openen in het gebouw van de ijsclub. Het zag er allemaal weer ouderwets winters uit.
Vanmorgen op bezoek geweest bij woonzorgcentrum Liduina. Dit centrum bestaat uit 55 appartementen en 26 aanleunwoningen. In Liduina zorgen ca. 47 medewerkers voor 60 bewoners. Ik heb kennis gemaakt met de leiding en ook een aantal bijzonder vriendelijke bewoners.
De klassieke en beeldbepalende voorgevel van het pand van Liduina ziet er prachtig uit, maar de inrichting van de ruimte binnen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Reden waarom men werkt aan plannen voor nieuwbouw waarbij de karakteristieke voorgevel gelukkig kan blijven. Tegenwoordig bouwt men geen ouderwetse verzorgingstehuizen meer maar zie je op dit soort locaties moderne 'zorgzones' ontstaan. Zo'n zorgzone bestaat uit een multifunctioneel dienstencentrum waarin een aantal functies zijn ondergebracht zoals bijvoorbeeld een restaurant, een huisarts, een fysiotherapeut een winkel etc. Rondom dit dienstencentrum worden dan allerlei verschillende (betaalbare) woonvormen aangeboden waarbij mensen vooral zo lang mogelijk in staat worden gesteld om zelfstandig te blijven wonen. Omdat men vanuit het dienstencentrum zorgdiensten kan aanbieden voor de omgeving onstaat een hele wijk waar ook oudere mensen met een zorgbehoefte goed terecht kunnen. Ik heb kunnen zien dat men hier met enthousiasme werkt aan plannen op dit gebied. Goed nieuws voor oudere inwoners van onze gemeente.
Vanmiddag een gesprek gehad over het onderwerp 'risico-communicatie'. Hoe informeer je als gemeente de inwoners over gevaren die zich binnen de gemeente voordoen. Het zorgen voor een veilige leefomgeving is in mijn ogen een van de belangrijkste taken van onze gemeente. Onze inwoners moeten het bestuur daarom altijd kunnen aanspreken op deze verantwoordelijkheid. Omdat je nooit alle risico's kunt uitsluiten, zie ik het ook als onze verantwoordelijkheid om inwoners aktief te informeren over mogelijke risico's. Op dit punt moet je absoluut open zijn.
Overigens valt het met die risico's in Warmond wel mee. De belangrijkste hebben een relatie met het feit dat er een snelweg en een spoorlijn door de gemeente lopen en dat een uitvliegroute van Schiphol over ons gebied komt. Daarnaast kan een calamiteit bij Akzo Nobel in Sassenheim effect hebben op onze gemeente. In samenwerking met de provincie werken we momenteel aan een systeem om alle informatie met betrekking tot dit soort risico's inzichtelijk te maken voor iedereen. En tot die tijd kunt u altijd bij de gemeente terecht met vragen over dit onderwerp.
Tenslotte vanavond kennis gemaakt met enige bestuursleden van de Vereniging Warmondse Feesten (VWF), zeg maar de Warmondse Oranjevereniging. Enthousiaste groep mensen die gedurende het jaar verantwoordelijk is voor een groot aantal evenementen met als hoogtepunt de Kaagweek. E.e.a. natuurlijk weer mede dankzij vele vrijwilligers. Ik heb goed geluisterd naar de ideeen die deze mensen hebben, en de problemen die ze in hun werk ervaren. Waar nodig zal ik het komende jaar mijn rol gaan spelen bij de diverse activiteiten. Ik kijk er naar uit.
Groet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten