donderdag 27 oktober 2005

Sollicitaties

Vanmorgen voor de tweede keer deze week, een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor de functie van adjunct-gemeentesecretaris. Deze gesprekken voeren we samen met de burgemeesters van de drie gemeenten en de beoogd gemeentesecretaris. Alleen bij de functies gemeentesecretaris en de adjunct-secretaris zijn wij als bestuurders op deze manier direct betrokken. Voor het bestuur zijn deze functionarissen ook van groot belang. Voor alle andere functies worden de gesprekken ambtelijk gedaan.

Vanmiddag was ik in het kantoor van de Kamer van Koophandel, tegenover het station in Leiden. Daar hadden we een bijeenkomst van de stuurgroep Pact van Teylingen. In deze stuurgroep, waarvan ik vice-voorzitter ben, zitten alle partijen die ooit hun handtekening onder het Pact van Teylingen hebben gezet. Daarmee hebben ze aangegeven dat ze zich zullen inzetten voor het behoud van de bollensector, en het bijbehorende unieke landschap in onze regio. Leuke van deze stuurgroep is dat er niet alleen overheden in zitten, maar ook een groot aantal andere organisaties zoals natuur- en milieuorganisatie, agrarische belangenorganisaties, toeristische organisaties, het waterschap etc. Besluiten van deze stuurgroep worden daardoor vaak breed gedragen. Waar we over gesproken hebben kunt u zoals gebruikelijk aantreffen op de internetsite van de regio Holland Rijnland: www.hollandrijnland.net

Vanavond hadden we onze maandelijkse vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda stond die nieuwe recreatievisie waar lang aan is gewerkt. Een belangrijk stuk waarmee de raad sturing wil geven aan ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme in komende jaren. Voorwaarde hiervoor is wel dat ook de nieuwe gemeenteraad van Teylingen straks uitvoering wenst te geven aan dit beleid. Garanties daarvoor zijn er natuurlijk niet maar als dit beleid brede steun heeft uit het Warmondse zal de nieuwe raad dat zeker serieus nemen. De partijen binnen de raad waren zich goed bewust van de noodzaak van een breed draagvlak. De afgelopen periode is er daarom hard gewerkt aan een recreatievisie waarin alle partijen zich konden vinden. Ook vanvond was hiervoor nog een goede discussie nodig. Maar het resultaat mag er dan ook zijn, de gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem in met de recreatievisie. Een vergadering om met tevredenheid op terug te kijken. Voor de inhoud van de recreatievisie verwijs ik u naar www.warmond.nl

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten