dinsdag 11 oktober 2005

Gebiedsuitwerking

Dinsdag dus vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. We beginnen steeds vaker te merken dat de tijd tot 1 januari niet lang meer is. Als college willen we graag een aantal projecten die voor Warmond belangrijk zijn afronden voor we op 31 december de deur achter ons dicht trekken, maar dat zal niet in alle gevallen gaan lukken. Vaak zijn we afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld bij bouwprojecten waar we samenwerking met onze woningstichting zoeken. We hebben vanmorgen de verschillende projecten uitgebreid doorgesproken en besluiten genomen over de manier waarop we toch nog snel tot resultaten kunnen komen.

Ook hebben we gesproken over de resultaten van de zogenaamde gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Dit is een project dat de provincies Noord- en Zuid-Holland gezamenlijk uitvoeren in opdracht van de minister van Ruimtelijke Ordening Dekker (zie foto). De opdracht is om te onderzoeken of er in onze regio ruimte is voor zo'n 20.000 extra woningen. Dit zijn woningen die de komende periode tot 2020 nodig zijn voor Noord-Holland maar waarvoor daar geen geschikte locaties voorhanden zijn. De eerste bevindingen zijn inmiddels bekend geworden en hebben grote gevolgen voor Warmond. Men heeft het oog vooral laten vallen op het gebied rondom de Kagerplas voor een belangrijk deel van de opgave. Het zelfde gebied dat juist voor de gemeente Teylingen straks zo'n belangrijke functie krijgt op het gebied van recreatie en toerisme, en dat bovendien deel uitmaakt van het Groene Hart. Daarnaast zien we opnieuw een aanslag op de open ruimte in de Bollenstreek. Geen goed nieuws voorlopig en vanuit de toekomstige gemeente Teylingen moeten we hier wel iets mee gaan doen. We hebben vanmorgen afspraken gemaakt over het opstellen van een gezamenlijke reactie op deze plannen. Meer informatie over deze modellen is terug te vinden op de site van Holland Rijnland: www.hollandrijnland.net onder de rubriek Ruimte of de site van het project zelf: www.gebiedsuitwerking.nl

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten