maandag 17 oktober 2005

Jaarverslag

Binnen de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor het opstellen van het burgerjaarverslag. In dit document legt hij o.a. verantwoording af over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Normaal gesproken komt het burgerjaarverslag in de loop van het voorjaar uit. Voor Warmond is dat lastig omdat de gemeente na 31 december niet meer als vrijwillige gemeente bestaat. Daar komt bij dat het lastig is om deze taak over te dragen aan de toekomstige burgemeester van Teylingen. Daarom ga ik proberen om het verslag over 2005 te presenteren voor 1 januari a.s. Vandaag heb ik een gesprek hierover gehad met de ambtenaar die me daarbij gaat helpen.

Vanmiddag hadden we weer overleg met de stuurgroep Teylingen, de vergadering met de college's van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Vanaf vandaag kiezen we het gemeentehuis van Voorhout als vaste locatie voor deze bespreking. Daarmee lopen we al een beetje vooruit op de situatie na 1 januari wanneer het gemeentehuis van Voorhout het nieuwe bestuurscentrum voor de gemeente Teylingen zal worden. Vandaag hebben we vooral gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de inpassing van personeel in de nieuwe organisatie. Verder hebben we een groot aantal voorstellen besproken die te maken hadden met het gelijk trekken van allerlei regelingen die nu nog per gemeente verschillen.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten