donderdag 13 oktober 2005

Buitengewoon

Vanmorgen was ik voor een kort overleg in Katwijk om te praten over regionale consequenties van het nieuwe NS station Sassenheim. Daarna had ik overleg met de werknemersvertegenwoordigers van de nieuwe gemeente Teylingen over de consequenties van de fusie voor ons personeel. Vervolgens ben ik vertrokken naar Den Haag.

Daar was een buitengewone ledenvergadering bijeen van onze belangenorganisatie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vroeger had deze club maar 1 keer per jaar een ledenvergadering, maar de laatste twee jaar is het een beetje een gewoonte geworden om rond deze tijd een buitengewone vergadering te beleggen. Tijdens deze bijeenkomsten praten we als gemeenten over het kabinetsbeleid. Dit blijkt nodig omdat dit kabinet volgens de VNG onvoldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners van de gemeenten op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en zorg. Op de internetsite van de VNG kunt u er alles over terugvinden: www.vng.nl

Eigenlijk zijn dit dus een soort actievergaderingen, maar dan wel op een hele nette manier. We blijven tenslotte wel gemeentebestuurders.

Vanmiddag heb ik een uurtje bijgepraat met Ria van Rhijn. Ria is de nieuwe gemeentesecretaris van Teylingen. Zij is onlangs aan de slag gegaan met de opbouw van de nieuwe organisatie. Terwijl de 3 huidige organisaties afbouwen is zij met veel enthousiasme bezig aan de opbouw. De middag sloot ik af met een overleg tussen het college van B&W en onze woningstichting.

Vanavond stond in Warmond de recreatievisie op de agenda van de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Samen met het bestemmingsplan voor de bebouwde kom vormt dit het laatste nieuwe beleid van enige omvang dat wij als bestuur van Warmond nog zullen maken. Voor de kern Warmond zullen deze documenten de komende jaren echter wel van belang blijven. Tot tevredenheid van het college kon deze visie na een zeer lange tijd van intensieve voorbereiding vanavond rekenen op een unaniem positief advies van de commissie. Dat was een mooi resultaat van deze lange dag.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten