donderdag 22 januari 2009

Biodiversiteit

Leiden wordt de vestigingsplaats voor het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, kortweg het NCB. Binnen dit centrum worden de collecties van Naturalis, het Zo├Âlogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam en de drie vestigingen van het Nationaal Herbarium Nederland in beheer genomen nadat deze in eigendom over zijn gegaan naar de rijksoverheid. Ook een belangrijk deel van het universitair personeel verbonden aan het Zo├Âlogisch Museum en de herbaria zal overgaan naar het NCB.

De vestiging van het NCB komt in de gebouwen van het huidige Naturalis, maar die zijn daarvoor veel te klein. De totale collectie van het NCB zal immers 3 keer groter worden dan de huidige Naturaliscollectie, terwijl het aantal medewerkers zal verdubbelen. Naar verwachting zal ook het aantal bezoekers van het toekomstige NCB vele malen hoger zijn dan de toch al forse bezoekersaantallen van Naturalis.

Binnen de gemeente Leiden maakt Naturalis onderdeel uit van het BioSciencegebied en daarom ben ik betrokken bij de veranderingen die de komende jaren rondom Naturalis zullen gaan plaatsvinden. De huidige gebouwen van Naturalis zijn rijkseigendom en voor de uitbreidingsplannen heeft het rijk Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol (foto) gevraagd om leiding te geven aan deze enorme uitbreidingsopgave. Vanmiddag was ik aanwezig bij de aftrap van dit proces. Met alle betrokken partijen hebben we de eerste lijnen voor deze belangrijke ontwikkeling uitgezet. Wordt vervolgd dus.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten