maandag 5 januari 2009

Recepties

De eerste dagen van het nieuwe jaar domineren de nieuwjaarsrecepties de agenda. Vanmiddag begon dat met een bijeenkomst met de medewerkers van de gemeente in de Leidse Schouwburg. Daarna een bijeenkomst van de BV Leiden in de Marekerk om vervolgens de dag af te sluiten met onze eigen nieuwjaarsbijeenkomst in de Pieterskerk voor bedrijven en inwoners van de gemeente Leiden. Zo krijg je als wethouder de gelegenheid om in een kort tijdsbestek een paar honderd mensen het allerbeste toe te wensen maar bovendien ook wat zaken te kunnen doen. Het kaartje voor korte notities in mijn binnenzak werkt reuze handig. De meeste zaken kan ik de komende dagen zelf afhandelen. Sommige andere dingen zal ik voor afhandeling overdragen aan onze ambtenaren en in een paar gevallen ga ik afspraken maken voor een vervolggesprek. Je zou het een soort speeddaten kunnen noemen. Daarmee vormen de nieuwjaarsrecepties een handige manier om doelmatig te netwerken.

Interessant was dit jaar voor mij vooral de toespraak van voorzitter Arjen Vels (foto) van de ondernemersvereniging BV Leiden. Was er vorig jaar nog veel kritiek op de manier waarop de gemeente omging met ondernemers in de stad, dit jaar uitte deze voorzitter vooral tevredenheid over de manier waarop de gemeente en ons college het afgelopen jaar is omgegaan met ondernemersbelangen in de stad. Ook op de speerpunten van de toespraak van vorig jaar te weten de ontwikkeling van de Oostvlietpolder en de realisatie van parkeervoorzieningen ten behoeve van het centrum klonk tevredenheid door in zijn woorden. Ik heb deze complimenten aan het adres van ons college natuurlijk dankbaar in ontvangst genomen.

Naast deze complimenten had de praeses van de BV Leiden ook een nieuwe 'opdracht' aan mijn adres. Nu de ontwikkeling van de Oostvlietpolder doorgang kan vinden zou hij graag zien dat wij in 2010 de eerste paal kunnen gaan slaan. Ik weet nog niet of ik deze handschoen kan oppakken. Het grootste deel van 2010 ligt immers na de volgende gemeenteraadsverkiezingen en zover loopt het mandaat van ons college niet. Ik zie echter wel een uitdaging in het zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling te versnellen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de gesprekken met toekomstige eigenaren parallel te laten lopen met het maken van het ruimtelijke uitwerkingsplan.
Op die manier kunnen we de ontwikkeling van het gebied in een minimum aan tijd realiseren en daar zijn de bedrijven natuurlijk alleen maar bij gebaat. Ik zal de komende tijd eens nagaan wat de mogelijkheden zijn. In die zin houd ik de nieuwe opdracht van de BV Leiden nog even in beraad.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten