vrijdag 16 januari 2009

Europese Zaken

In maart 2000 hebben de Europese regeringsleiders in Lissabon afspraken gemaakt over de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van Europa. Deze afspraken zijn de geschiedenis ingegaan als de Lissabon Agenda. Een jaar later zijn in Gothenburg aanvullende afspraken gemaakt mbt milieu en duurzaamheid, de Gothenburg Agenda. Onderdeel van deze afspraken was dat Europa tegen 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld moest zijn.

Europa heeft verschillende manieren om dit soort indrukwekkende doelstellingen te behalen. Een belangrijk instrument is het beschikbaar stellen van subsidiegeld voor projecten die de realisatie van dit doel dichterbij brengen. Wie nu denkt dat de EU dit geld gewoon uitgeeft aan die projecten die de doelstelling het snelst dichterbij brengen, heeft het mis. In Europa hebben we een buitengewoon ingewikkeld en politiek systeem bedacht om dit geld uiteindelijk te verdelen over de projecten in de verschillende lidstaten.

Neem nu bijvoorbeeld het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Van het geld uit dit structuurfonds wordt eerst een verdeling gemaakt over de verschillende lidstaten. Daar is geen vastgestelde verdeelsleutel voor, de verdeling is mede een gevolg van lobbywerk van onze nationale overheid. Voor de periode 2007 tot 2013 heeft Nederland 830 miljoen euro binnen weten te halen. Voorwaarde voor gebruik is dat de subsidie door de Nederlandse overheid of bedrijven moet worden verdubbeld. De Nederlandse overheid heeft aangegeven 178,6 miljoen euro te willen investeren. De rest zou van private partijen moeten komen. Daardoor is er ruim 900 miljoen euro beschikbaar om over ons land te verdelen.

Vervolgens moet dit geld weer over projecten binnen Nederland worden verdeeld. Ook de Nederlandse regering wil weer voorkomen dat dit geld teveel naar één regio gaat. Om dit geld 'eerlijk' te verdelen is Nederland opgedeeld in 4 landsdelen. Leiden ligt in het landsdeel west. Na een ingewikkeld proces van politieke besluitvorming waar kabinet, provincies en de 4 grote steden betrokken zijn is, er uiteindelijk 391 miljoen euro naar dit landsdeel gekomen.

Onlangs werd bekend dat de Stichting BioPartner Academische Bedrijven Centrum Leiden een bedrag van 3,4 miljoen euro heeft ontvangen. Dit geld is bedoeld voor de uitbreiding van het gebouw met voorzieningen voor Bioscience bedrijven in Leiden die nog niet volwassen genoeg zijn voor de commerciële markt. Het gebouw en de daarbinnen te realiseren voorzieningen moet doorstroom mogelijkheden bieden voor bedrijven in de sector Life Sciences tussen de 5 en 10 jaar oud.
Momenteel lopen er nog een aantal andere aanvragen met een omvang van vele miljoenen. Willen we ook daarvoor succesvol worden dan zullen we ook vanuit Leiden bereid moeten zijn om daarvoor steun te zoeken bij de provincie, de grote steden en in Brussel.

De verdeling van geld uit Europa is een ingewikkeld proces waarbij de politieke lobby een belangrijk rol speelt. Leuk of niet, maar als wij willen dat dit soort gelden ook in Leiden en de regio terecht komt dan zullen we mee moeten doen aan dit ingewikkelde proces. Dan zullen wij bij de provincie maar ook in Brussel moeten lobbyen voor projecten die belangrijk zijn voor onze stad of regio. Als portefeuillehouder Europa was ik vandaag aanwezig bij een bijeenkomst op het Zuid-Hollandse provinciehuis waar we een interessante discussie voerden over de manier waarop we onze regio in Brussel nog beter op de kaart kunnen krijgen.

Soms lijkt het wel dat de complexiteit van dit soort processen een politiek doel op zich is. Alleen overheden die echt de moeite nemen om zich hierin te verdiepen en die een stevige lobby kunnen ontwikkelen kunnen hierbij een rol spelen. En dan te bedenken dat Nederland binnen Europa nog steeds een netto betaler is. Er gaat dus meer Nederlands geld naar Europa dan dat wij totaal aan subsidies ontvangen.

Tot ziens in Brussel.

1 opmerking:

 1. Het idee dat NL in verhouding tot andere minder welvarende lidstaten meer bijdraagt dan zij ontvangt vind ik om meerdere redenen zo gek nog niet. De vraag: ”Wanneer is er sprake van een rechtvaardige verdeling?” lijkt mij uiterst lastig te beantwoorden. Als het doel is dat ieder land evenveel subsidie afdraagt als ontvangt kun je net zo goed het Europese subsidiecircus opheffen. Of zie ik nu iets wezenlijks over het hoofd? Maar dit is een beetje flauw van mij hoor!

  Een kwintet betere vragen:
  1. Ziet u nog andere mogelijkheden -naast het minstens even bewerkelijke als ondoorzichtige lobbywerk- om Europees geld binnen te halen?
  2. Wie voert eigenlijk de (boven)regionale regie als het om dit onderwerp gaat?
  3. Kan het superslimme Innovatieplatform-II wellicht de gedroomde procesbegeleiding leveren (de haarlemmerolie)?
  4. Welke partners van Leiden ontbreken momenteel om nog betere resultaten te boeken?
  5. Zijn er verdere verbeteringen mogelijk als het gaat om de uitvoering van het aanvragen van Europese subsidiegelden?

  P.S. 1
  Over U: Ik vind uw dagboek een van de beste politieke wethouderblogs die op het net in NL verschijnen. Veel vergelijkingsmateriaal heb ik overigens niet gebruikt om tot deze positieve beoordeling te komen. Dank voor uw openhartigheid ten aanzien van uw werkzaamheden!
  P.S. 2
  Over Mij: tot mijn eigen stomme verbazing gaan mijn studieuze interessen niet alleen uit naar bestuurlijke aangelegenheden maar ook naar politieke aangelegenheden. Deze twee dingen combinerend luidt een(1) van mijn voornemens dat ik mij in 2009 inhoudelijk in het RGL-dossier ga verdiepen; dat gaat over een infrastructurele dwaling. Wat doe ik mijzelf toch aan? Leuk is anders die strijd der faculteiten. Op naar Rechtsgeleerdheid, brrr. Leeft u met mij mee?
  P.S. 3
  Wilt u eens nadenken of het mogelijk is studenten van de Leidse uni mee te laten denken over de organisatie van het gemeentelijk bestuur en over het proces van de gemeentelijke reorganisaties? Een interessante casestudy lijkt mij. U verzint wel een slimme werkvorm om hier iets moois van te maken denk ik zo. Vr.gr.

  BeantwoordenVerwijderen