woensdag 7 januari 2009

GSB

In Nederland kennen wij sinds een groot aantal jaren het zogenaamde Grotestedenbeleid. Dit is een vorm van rijksbeleid waarbij de grote steden extra geld krijgen om een oplossing te vinden voor ingewikkelde stedelijke problemen. Grote steden hebben in vergelijking met andere gemeenten nu eenmaal op een aantal gebieden te maken met grotere en complexere vraagstukken. In 2005 heeft het kabinet voor de laatste keer afspraken gemaakt over de omvang van de bijdrage aan de steden voor de periode van 5 jaar. Deze periode loopt volgend jaar af.

Ook voor stimulering van de stedelijke economie krijgt de gemeente Leiden extra geld. Op jaarbasis gaat het om 650.000 euro. Dit geld besteden wij aan een groot aantal doelen zoals:

- Projecten om het bedrijfsleven in staat te stellen wetenschappelijke vindingen te verkopen.
- Starters huisvesting in het BioScience Park.
- Het organiseren van het parkmanagement van het BioScience Park.
- Een bijdrage aan het centrummanagement.
- Een bijdrage aan de Museumgroep.
- Het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
- Het verbeteren van dienstverlening aan bedrijven.

Bij het besluit om dit geld beschikbaar te stellen heeft het kabinet destijds bepaald dat de regeling na een periode van 5 jaar zou ophouden te bestaan. Vanaf 2010 hebben we in Leiden dus 650.000 euro minder te besteden aan onze stedelijke economie. Wij wisten dat dit extra geld tijdelijk zou zijn, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het juist in deze tijden hard aankomt dat het kabinet op dit punt doorzet.
Niet alleen Leiden zit met dit probleem. De andere gemeenten van de G27 zitten met een vergelijkbaar probleem. Daarom zat ik vanmiddag met een aantal collega wethouders uit de andere steden om de tafel met Minister Van der Hoeven van Economische zaken en hebben wij een beroep op haar gedaan om mee te zoeken naar een manier om het geld ook de komende jaren voor de gemeenten te reserveren.

Het resultaat was droevig. De minister ziet geen mogelijkheid voor een pleidooi binnen het kabinet om deze regeling nog een tijd voort te zetten. Economische crisis of niet, het kabinet wenst een voorgenomen bezuiniging op de stedelijke economie door te zetten. En dat in een tijd dat er miljarden euro's beschikbaar zijn om de banken overeind te houden. Gemiste kans lijkt mij.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten