maandag 26 januari 2009

Radio

Vandaag zat ik in de studio van Nens, de lokale omroep voor Noordwijk en Noordwijkerhout, voor de opname van het programma Bollenstreek Sport. Dit programma wordt in de Leidse regio uitgezonden via de frequentie van Holland Centraal.

Samen met twee collega sportwethouders, de voorzitter van de Warmondse IJsclub en een vertegenwoordiger van Huis van de Sport hebben we anderhalf uur gesproken over sport in de regio, een nieuwe ijsbaan en het Leidse project Huis van de Sport.

Uitzending gemist? Klik dan hier.

Tot ziens.

4 opmerkingen:

 1. Marc,

  Als het globaal bereken kom je bij de genoemde €30-40 per inwoner op een bouwsom van €12-14 mln waarvoor turn key zou kunnen worden opgeleverd.

  Zou je ook nog globaal kunnen aangeven hoeveel grondkosten daarnaast op dit project zullen drukken en wie die gaat betalen.

  Met het omslaan van de projectkosten over alle inwoners van de regio reken je jezelf wel erg rijk. De kroeg op de hoek rekent toch ook niet alle wijkbewoners tot potentiele klant.

  De Alphense ijsclub bijvoorbeeld, is recent opgeheven bij gebrek aan belangstelling (120 leden).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Ton,

  Vorig jaar heeft de door mijn voorganger ingestelde werkgroep Schaatsen onder voorzitterschap van Jan Karstens uitgebreid onderzoek gedaan. De belangrijkste conclusies van het haalbaarheidsonderzoek waren als volgt.
  - Uit het marktonderzoek blijkt dat er een markt aanwezig is voor een ijsbaan in Leiden. Dat
  wordt ook bevestigd door het aantal gebruikers van de huidige ijshal dat op jaarbasis ongeveer
  100.000 bedraagt. De Leidse ijshal is een van de best bezocht sportaccommodaties van Leiden op
  de zwembaden De Zijl en Vijf Mei na.
  De geraamde bezoekersaantallen voor de verschillende varianten zijn vergelijkbaar met die
  van andere ijsbanen met dezelfde omvang elders in het land. Bij het marktonderzoek is rekening
  gehouden met de mogelijke komst van een ijsbaan in Alphen a/d Rijn.
  - De stichtingskosten worden vooralsnog geraamd op € 4.000.000 voor de renovatie en
  upgrading van de huidige ijshal, € 12.000.000 voor een nieuwe compacte ijshal en ruim
  € 14.000.000 voor een 400 m baan (exclusief BTW).
  - Het is technisch mogelijk om de bestaande ijshal weer te renoveren voor een periode van 20
  jaar.
  - Uit de geraamde exploitatieresultaten blijkt dat het in geen enkele variant mogelijk is de
  stichtingskosten te dekken in de exploitatie.
  Het is alleen mogelijk tot een beperkt positief of negatief exploitatieresultaat te komen als de
  kapitaallasten op een andere manier worden gefinancierd b.v. door investeringsbijdragen van de
  gemeente en/of derden.
  - Het exploitatieresultaat (exclusief kapitaallasten) van een 400 m baan is gunstiger dan van
  een 333 meter baan, omdat die door een sterkere concurrentiepositie meer bezoekers trekt.
  5 Huis

  Om op jouw vragen terug te komen:

  De grondkosten maken deel uit van de berekende stichtingskosten.

  Als je een ijsbaan als een soort basisvoorziening ziet waarvan de stichtingskosten voor rekening van de gemeente komen is het niet ongebruikelijk om deze kosten om te zetten in kosten per hoofd van de bevolking.

  De ijsverenigingen behoren in onze regio tot de verenigingen met de hoogste ledenaantallen. Bovendien is in het aangehaalde onderzoek heel precies gekeken naar de te verwachten bezoekers.

  Tot ziens.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Maar Marc,

  In Enschedé nam de gemeente al 1,8 mln aan grondkosten voor haar rekening naast de 16 mln stichtingskosten en het is toch niet onrealistisch om in de Randstad tenminste van dubbele grondkosten uit te gaan. Totale kosten incl. grond volgens jou en de notaris derhalve 14 mln dus bouwkosten een miljoen of 10... da's volgens mij knap Marc.

  Bij een belaste gebruiker voor de omzetbelasting zijn al deze bedragen uiteraard "ex"; daarom is die wet 40 jaar geleden ingevoerd.

  Ben jij nou nooit eens bang dat gewoon weer een "belastingkantoortje" aan het calculeren bent Marc.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het antwoord is nee! Op de eerste plaats omdat de realisatie van een ijsbaan nooit een gemeentelijke activiteit zal worden. Dat is een particuliere ontwikkeling waaraan de gemeente een vooraf afgesproken bijdrage gaat leveren.
  Op de tweede plaats zal ook het belastingkantoor ongeveer binnen het oorspronkelijke budget uitgevoerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen