donderdag 15 januari 2009

DSTVLN/SEIKCVH

Met ingang van 1 januari 2008 is de gemeentelijke organisatie geheel vernieuwd in een operatie die onder de naam Anders Werken de geschiedenis is ingegaan. Over dat onderwerp is veel gesproken het afgelopen jaar, zowel binnen als buiten het stadhuis. Ik ben in deze periode steeds meer gaan geloven in de kwaliteit van onze 'nieuwe' organisatie. Ik zie en hoor de laatste tijd ook steeds meer positieve signalen. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Een reorganisatie met deze omvang vraagt meer tijd om de voordelen prijs te geven. Met de gemeenteraad hebben we afgesproken dat we het eerste kwartaal van dit jaar een eerste evaluatie zullen houden. Dat is dus binnenkort. Gespannen, maar met overheersend gevoel van vertrouwen zie ik de uitkomsten tegemoet.

Over een ding twijfel ik sinds vanmorgen echter. Vanmorgen hadden zat ik weer bij een Leidse Lunch. Dat is een informele bijeenkomst van de gemeentesecretaris en de wethouder Personeel & Organisatie met een aantal willekeurige medewerkers uit de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst zat ik naast een medewerker die op zijn naambordje de naam van zijn afdeling had staat. Er stond DSTVLN/SEIKCVH. Ik heb daar even heel diep over nagedacht. De betreffende medewerker was werkzaam binnen het aandachtsgebied Dienstverlening bij de afdeling Service & Informatie, de unit Klantcontacten waar hij de vergunningverlening voor de Horeca doet.

Het gebruik van afkortingen is naar mijn mening een manier om taal ontoegankelijk te maken voor buitenstaanders. Op Wikipedia lees ik daarover: 'Taaltekens hebben alleen betekenis als die betekenis door schrijver en lezer wordt gedeeld. Daaruit volgt dat men niet willekeurig afkortingen kan aanmaken; daarvan zullen de meeste immers geen ingang vinden in het taalgebruik van anderen; de taalgemeenschap neemt ze niet over.'

Naar mijn mening zou een overheid vooral het tegendeel moeten bewerkstelligen. Afdelingsnamen moet iederen kunnen begrijpen en afkortingen zijn daarbij wat mij betreft uit de boze. Voor mij een serieus actiepunt voor de komende periode.

Tot ziens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten