dinsdag 19 mei 2009

Nuon ijshal

Het Leidse sportbudget is in vergelijking met andere steden beperkt. Dat is een gevolg van het feit dat politieke partijen in Leiden over het algemeen niet overlopen van ambities op het gebied van sport. Dat in Leiden toch nog een flink aantal mensen hun favoriete sport kan beoefenen heeft o.a. te maken met het feit dat heel veel mensen zich vrijwillig inzetten voor sport in Leiden. Sinds ik wethouder sport ben, heb ik veel van deze vrijwilligers ontmoet en is mijn respect voor hen alleen maar toegenomen.

Juist doordat zoveel mensen zich met veel energie inzetten voor sport is het moeilijk om te zien dat sportverenigingen desondanks soms in de financiele problemen komen. Zeker wanneer de oorzaak van deze problemen geheel buiten de schuld van de desbetreffende sportbestuurders gezocht moet worden.

De Stichting IJshal Leiden is daar een goed voorbeeld van. Enkele bestuursleden van deze stichting kwamen vanavond de noodklok luiden bij de commissie Onderwijs en Samenleving.

3,5 cent per kilowatt/uur (KWH), was het piektarief voor elektriciteit dat de stichting IJshal Leiden tot 1 januari jl. betaalde aan Nuon. Maar toen liep het contract tussen de ijshal en de energieleverancier af en dus moest er een nieuw contract komen. De prijs per KWH ging omhoog van 3,5 naar maar liefst 11 cent. Ook de overige energietarieven stegen met dezelfde snelheid. De gevolgen zijn enorm, de jaarlijkse energielasten stijgen met bijna een ton per jaar en in een klap zit de stichting in de problemen. En een tekort van een ton per jaar kan de stichting niet trekken. Neem daar nog eens bij dat het tekort voor het afgelopen seizoen door allerlei omstandigheden ook nog bijna 60.000 euro is en het probleem is duidelijk. Zo gaat de IJshal het komende winterseizoen niet meer open.

Dat was zo ongeveer de boodschap die de vrijwilligers van de Stichting IJshal vanavond kwamen vertellen.

Zelf kende ik dit verhaal al een tijdje. Het bestuur van de IJshal kwam begin dit jaar al met een winstwaarschuwing bij me langs. Samen hebben we ons toen gebogen over een mogelijkheid om iets te doen aan de hoge energiekosten. De komende tijd gaan we daarmee door en ik hoop dat het probleem daarmee in ieder geval wat kleiner gemaakt kan worden. Helemaal weg krijgen we het echter niet. Als we de IJshal ook het komende winterseizoen weer open willen hebben dan zal er extra geld bij moeten. Ik ga mijn best doen, maar of dat gaat lukken weet ik nog niet. Het geld weghalen bij andere sportverenigingen is natuurlijk ook niet echt zo'n fraaie oplossing. Misschien kunnen we de Nuon overhalen om iets van hun winst in te zetten voor de Leidse 'Nuon'-hal.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten