vrijdag 29 mei 2009

Eindredactie

In januari 2007 kocht de gemeente het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein. Ik schreef daarover eerder op deze plaats. Het oorspronkelijke plan om gemeentelijke diensten in combinatie met het UWV werkbedrijf in dit gebouw onder te brengen kon uiteindelijk niet doorgaan vanwege de hoge kosten die het gevolg waren van de eisen die het UWV stelde aan de inrichting van het 'werkplein'. In plaats van het door de raad beschikbaar gestelde verbouwingsbudget van 3,5 miljoen euro zou deze verbouwing ruim 3 miljoen meer gaan kosten en dat was voor het college niet acceptabel. Omdat de samenwerking met het UWV echter een verplichting is die door de wetgever is opgelegd, konden we niet zomaar afscheid nemen van het UWV en waren we gedwongen om er met elkaar uit te komen. Uiteindelijk, na heel lang praten is dat gelukt, maar eenvoudig was dat niet.

We hebben die oplossing gevonden door te kijken naar de mogelijkheden van het gemeentelijke Stadsbouwhuis aan de Langegracht. Na enig onderzoek bleek dat het atrium van dit gebouw zich wel prima leende voor de opzet die het UWV voor ogen had voor de inrichting van het Werkplein. Bovendien gaat het lukken om naast het UWV en de gemeentelijke Sociale Dienst ook bijna alle andere gemeentelijke diensten die een baliefunctie voor onze inwoners vervullen in dit gebouw te concentreren. Dit in combinatie met de centrale ligging en goede bereikbaarheid van dit gebouw maken het tot een prima oplossing. Het gebouw zal wel flink moeten worden aangepast, de kosten hiervan bedragen zo'n 4,5 miljoen euro. Dit bedrag gaan we echter terugverdienen doordat het UWV de komende 15 jaar gaat zorgen voor extra huurinkomsten. Zo hebben we een mooi 'klantcontactcentrum' voor de inwoners van onze stad zonder dat het extra geld kost.

Om de benodigde ruimte in het Stadsbouwhuis vrij te maken moet een flink aantal andere afdelingen daar vertrekken. Daarvoor komt het voormalig belastingkantoor weer goed van pas. Binnenkort gaat een aannemer in dit gebouw aan de slag om het weer voor gebruik geschikt te maken. Inmiddels hebben we berekend dat dit kan voor het bedrag van 3,5 miljoen dat de raad daarvoor ooit beschikbaar stelde. Naast de medewerkers uit het Stadsbouwhuis zullen ook mensen uit een aantal andere gebouwen verhuizen naar deze kantoorruimte.

Zodra alle verhuizingen achter de rug zijn, kunnen we de vrijgekomen gebouwen, die verspreid over de stad liggen, verkopen. Omdat deze gebouwen gemiddeld veel duurder waren dan het voormalige belastingkantoor realiseren we hiermee overigens nog een structurele besparing van 3 ton per jaar op onze huisvestingskosten.

Als deze verhuiscarrousel achter de rug is, zitten alle ambtenaren in ieder geval voor 10 jaar op de goede plek. Daarna moet volgens afspraak met de raad het voormalig belastingkantoor worden gesloopt om o.a. plaats te maken voor een grote parkeervoorziening. De komende jaren zullen de plannen worden gemaakt voor een definitieve oplossing waarbij een centrale huisvesting voor alle ambtelijke diensten wel erg voor de hand lijkt te liggen.

De komende tijd zal de gemeenteraad haar mening moeten geven over deze plannen. Men is kritisch en dat is wel terecht. Het gaat immers over veel geld en het heeft lang geduurd voor deze oplossing beschikbaar was. Ik hoop dat men uiteindelijk op grond van de feiten tot de conclusie komt dat we een goede oplossing hebben gevonden. Die feiten stonden overigens niet in het Leidsch Dagblad van vanmorgen. Journalist Binnert Glastra koos er vanmorgen voor om alle kosten bij elkaar op te tellen om vervolgens zonder nuances de conclusie te trekken dat het 'Werkplein' de gemeente maar liefst 8,9 miljoen euro gaat kosten. Alhoewel hij goed op de hoogte was van bovengenoemde feiten, koos hij er toch voor om bewust een onjuist verhaal te publiceren. In een telefoongesprek dat ik met hem had, moest ik het doen met de opmerking dat ik niet zijn eindredacteur was. Daar heeft hij gelukkig helemaal gelijk in.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten