woensdag 15 juni 2005

Netwerken

Vanmorgen was ik alweer vroeg wakker. Ik merk dat de discussie van gisteren in de Tweede Kamer daar toch invloed op heeft. Het onderwerp fusie zal de agenda de komende dagen nog wel blijven bepalen. Ook binnen het gemeentehuis was merkbaar dat mensen zich zorgen maken over de uitkomst van de discussie.

Gina, een van mijn trouwe lezers, vroeg zich in haar reactie af waarom ik nog steeds zo enthousiast voor de fusie ben. Laat ik in haar richting vooral heel duidelijk zijn. Warmond is een prachtige gemeente, en kan zich in een aantal opzichten meten met de mooiste gemeenten van Nederland. Maar Warmond is ook klein, te klein om de taken die wij als gemeente horen te doen voor onze burgers niet naar behoren kunnen uitvoeren. Dat is geen onwil, ambtenaren en bestuur werken keihard om er iets van te maken. We missen echter de kracht en de schaal om ons werk goed te kunnen doen. Daardoor voldoen wij op een aantal punten niet eens aan de wettelijke eisen voor een gemeente. Zolang dat goed gaat is er niets aan de hand, maar de ervaring leert dat zodra als gevolg hiervan echt iets fout gaat, de gemeente het wel gedaan heeft. Daar moeten we niet op wachten. Ik vind dat de inwoners van Warmond recht hebben op een gemeente die haar taken wel naar behoren kan uitvoeren. Wat mij betreft hoeft dat overigens niet te betekenen dat het dorp Warmond straks niet meer bestaat. De hechte gemeenschap blijft gewoon bestaan en voor de inwoners zal er ook niet zo veel veranderen. Het dorp gaat alleen deel uitmaken van een grotere gemeente die haar taken naar behoren kan uitvoeren tegen een redelijke prijs. Nogmaals daar hebben onze inwoners recht op. Ik hoor graag uw reactie.

Vandaag had ik weer een bijeenkomst met de groep startende burgemeesters waarover ik u eerder informeerde. Het was weer een leerzame dag die wel een aantal keer werd onderbroken in verband met druk telefoonverkeer. Ik heb vandaag vele contacten gehad met politieke fracties in de Tweede Kamer, mijn collega Waal uit Sassenheim, het ministerie van BZK en heel veel anderen. Met een modern woord noemen we dat netwerken. Of dat nog invloed heeft op de uiteindelijke besluitvorming over de fusie moeten we afwachten, maar ik heb nog steeds goede hoop. Morgenmiddag zijn de stemmingen in de Kamer.

Vanavond hadden we net als Sassenheim en Voorhout een extra bijeenkomst van de gemeenteraad bijeen geroepen. Met de raad hebben we gesproken over het voorstel van een aantal fracties in de kamer om de fusie te beperken tot alleen Sassenheim en Warmond. De raad heeft zich unaniem uitgesproken tegen een dergelijke mini-fusie. Het is gewoon onvoldoende om de geschetste problemen echt op te lossen. Dan moet de nieuwe gemeente dus beginnen vanuit een zwakke positie, en daar passen we voor.

Gezien het belang dat de kamer hecht aan draagvlak verwacht ik dat de mini-fusie door het standpunt van Warmond en Sassenheim nu wel van de baan zal zijn. De Kamer moet hierdoor een heldere uitspraak voor of tegen de fusie doen. Ik hoop dat de meerderheid uiteindelijk zal kiezen voor Warmond en dus voor fusie. We wachten het af.

Vanavond was ik in cafe het Wapen van Warmond de eerste van een serie van drie stamtafelgesprekken. Er komen er nog twee in Voorhout en Sassenheim. De data treft u aan op www.warmond.nl Doel van deze bijeenkomsten is dat raadsleden in contact komen met inwoners over allerlei zaken die onze inwoners van belang vinden. Ik denk dat ik wel weet waar het vanavond over zal gaan. Ik ga straks ook even kijken. Morgen laat ik u weten hoe het was.

Tot morgen, natuurlijk met de uitkomsten van de stemming in de kamer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten