maandag 20 juni 2005

Lint knippen

Peuterspeelzaal de Woezel bestaat deze week maar liefst 35 jaar. Dat was voor het bestuur een goede aanleiding om de burgemeester te vragen de feestweek officieel te openen. Men had mij verzocht om ten behoeve van de herkenbaarheid voor de peuters vooral ambtsketen en hoge hoed mee te nemen. Aangezien ik normaal geen hoeden draag heb ik dat achterwege gelaten, maar verder stond ik vanmorgen in pak (het was al meer dan 25 graden!), met ambtsketen en een kind op m'n arm klaar om een lint door te knippen....

Voor de lokale pers was dit overigens wel weer een goed fotomoment en daarmee komt deze peuterspeelzaal weer in het nieuws. Die aandacht kan de Woezel overigens wel goed gebruiken, want tussen de feestelijkheden door bespeurde ik bij de leiding ook de nodige zorgen over de toekomst. In het vergrijzende Warmond wordt de doelgroep van de peuterspeelzaal (kinderen tussen 2 en 4 jaar) steeds kleiner. Men werkt hard om deze belangrijke voorziening voor Warmond in stand te houden, maar ik twijfel of dat in de toekomst gaat lukken. Daarbij vraag ik me af in hoeverre er een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om een dergelijke voorziening in stand te houden, wanneer dat de laatste in het dorp is. Ik ben heel benieuwd hoe de politieke partijen straks in hun verkiezingsprogramma's met dergelijke vraagstukken omgaan.

Verder vanmorgen overleg gevoerd met een aantal medewerkers van de regio Holland Rijnland over de manier waarop we de komende periode met een aantal projecten om zullen gaan.

Naast nog wat andere besprekingen had ik vanmorgen regulier overleg met de teamchef van het politieteam Oegstgeest, waaronder ook Warmond nog valt. Komende raadsvergadering staat het onderwerp openingstijden horeca weer op de agenda, waarbij de raad een aantal wensen heeft. In voorbereiding hierop heb ik me alvast geinformeerd over het standpunt van de politie met betrekking tot dit onderwerp.

Vandaag eindigde ik in het provinciehuis bij een bijeenkomst van SWINGH. Swingh staat voor: Samenwerken in Groot Haaglanden. In Swingh werken overheid, bedrijfsleven en consumenten samen aan een betere bereikbaarheid in de regio Groot Haaglanden (in en om Leiden en Den Haag). Vanwege de relatie met het gebied rondom Leiden ben ik als regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer betrokken bij dit onderwerp.

Het doel is om gezamenlijk te werken aan een betere bereikbaarheid rond Den Haag en Leiden. Swingh genereert projecten, die door de organisaties zelf tot uitvoering komen. Een vernieuwende aanpak waar ik wel in geloof. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site www.swingh.nl

Vanavond heb ik zowaar een vrije avond en gezien het weer heb ik daar geen enkel bezwaar tegen.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten