woensdag 29 juni 2005

Woonruimteverdeling

Mijn agenda voor vandaag was de laatste dagen flink volgelopen. Door een beetje soepel om te gaan met de planning van afspraken kunnen mensen die me graag willen spreken over het algemeen redelijk snel terecht. Dat hoort wat mij betreft ook zo. Nadeel daarvan is wel dat de agenda af en toe zo vol staat dat mijn andere werkzaamheden een beetje blijven liggen. Vandaag was weer typisch zo'n dag. De hele dag besprekingen en geen tijd om tussendoor nog even m'n mail te lezen etc.

Naast een aantal individuele afspraken heb ik vandaag gesproken met de werknemersdelegatie van de drie gemeenten over de spelregels die we straks zullen gebruiken bij de toewijzing van functies in de nieuwe organisatie. Voor onze medewerkers een buitengewoon belangrijk onderwerp waar we terecht veel aandacht aan besteden.

Vanavond hadden we een vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland. Je zou het de verenigde vergadering kunnen noemen van de 16 gemeentenraden in deze regio. Rond de vergadertafel telde ik vanavond maar liefst 39 afgevaardigden. Op de agenda stond de introductie van een nieuw systeem van woonruimteverdeling voor de 'sociale' woningvoorraad. Voor veel inwoners van de regio, maar zeker voor de Warmonders een belangrijk onderwerp. Gezien het beperkt aantal woningen dat we in Warmond kunnen bouwen zijn onze inwoners immers vooral afhankelijk van woningen in andere gemeenten. W e hebben langdurig gesproken over dit onderwerp maar uiteindelijk zijn we het eens geworden over een nieuw systeem dat begin volgend jaar in kan gaan. Een modern systeem van woonruimte toewijzen op een manier waarbij woningzoekenden in onze regio meer en eerlijkere kansen gaan krijgen. Meer informatie over dit onderp is terug te vinden op de site van de regio: www.hollandrijnland.net Daarnaast kunt u de komende maanden over dit onderwerp ook van alles lezen in de lokale pers, want ook daar hebben we afspraken over gemaakt.

Het werd wel erg laat, de vergadering duurde tot ver na middernacht....
Tot straks dus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten