maandag 6 juni 2005

Informatieavond bestemmingsplan bebouwde kom

Het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat later deze week zal plaats vinden, is er de oorzaak van dat mijn agenda er deze week wat anders uitziet. Zowel de wekelijkse vergadering van het college van B&W als de stuurgroep Fusie die beide eigenlijk morgen zouden plaats vinden hadden we naar vandaag overgezet. Daarnaast hadden we vandaag nog een laatste gesprek met een kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris voor de fusiegemeente Teylingen.

Binnen het college hadden we naast de gebruikelijke agendapunten vandaag extra aandacht voor het onderwerp handhaving. Naar aanleiding van een uitgebreide inspectie zijn we tot de conclusie gekomen dat in een pand waarin o.a. kamers worden verhuurd, sprake is van een onveilige situatie omdat niet aan alle eisen voor brandveiligheid is voldaan. De situatie is dermate ernstig dat wij hebben besloten dat de eigenaar op zeer korte termijn aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Doet hij dat niet dan volgt er een dwangsom. Dit soort besluiten nemen we vaker. Dit is bij uitstek een onderwerp waarvoor het college bevoegdheden heeft om effectief op te treden. Nadeel is wel dat een dergelijke procedure vaak bijzonder tijdrovend is en veel juridische deskundigheid vraagt. Binnen een kleine gemeente als Warmond is het daardoor niet altijd eenvoudig om voor dergelijke klussen voldoende tijd vrij te maken.

Binnen de fusiestuurgroep hebben we nog even stil gestaan bij de discussie over de fusie die naar verwachting ergens volgende week zal plaats vinden in de Tweede Kamer. Wat de datum van deze behandeling precies zal worden horen we pas eind van deze week. Ondanks mijn aanvankelijke inschatting merk ik toch dat het nog spannend gaat worden. De kritische geluiden die we tot nu toe in de kamer hebben gehoord, lijken nog wel enige discussie tot gevolg te hebben. We kunnen momenteel niet veel anders doen dan even afwachten. We hebben de kamerleden voldoende duidelijk gemaakt wat de consequenties voor Warmond zijn wanneer men het kabinetsvoorstel afwijst. Daar zullen ze toch wel oog voor hebben...

Na het laatste gesprek met een kandidaat voor de vacature voor gemeentesecretaris zijn we er zo goed als zeker uit. Voor de zekerheid moeten we nog een paar zaken nagaan. Overigens kunnen we de nieuwe secretaris ook pas aanstellen na het kamerbesluit. Tot die tijd zal ik over dit onderwerp verder niets kunnen schrijven.

Vanavond eindigde ik in het Warmondse Trefpunt. Tijdens een informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwde kom was ik gespreksleider. Het aantal aanwezigen overtrof onze verwachtingen. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. Na een technische presentatie van het bestemmingsplan hebben we veel vragen behandeld van mensen in de zaal. Er zijn een groot aantal waardevolle opmerkingen gemaakt die meegenomen worden in het vervolgtraject. Meer informatie over dit bestemmingsplan treft u aan op de gemeentelijke site.

Tot zover. Morgen dus naar het VNG congres in Goes. U hoort nog van me.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten