dinsdag 21 juni 2005

Eerste Kamer

Vanmorgen begonnen met de voor de dinsdag zo vertrouwde collegevergadering. Op de agenda stonden deze keer niet echt veel onderwerpen. Het is overigens de laatste tijd goed te merken dat we als college steeds minder tijd hoeven te besteden aan de dagelijks bestuurstaken. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid werk ten behoeve van de nieuwe gemeente wel toe. Die ontwikkeling, minder werk voor de gemeente en meer voor de fusie, zal zich de komende tijd wel doorzetten.

Na de collegevergadering zijn we direct doorgegaan naar de stuurgroep Teylingen. In dit overleg sturen we met de 3 gezamenlijke colleges van B&W de fusievoorbereidingen aan. We hebben natuurlijk eerst bijgepraat over alle ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Nadat men daar vorige week instemde met het voorstel wachten we nu op een datum waarop de Eerste Kamer het wetsvoorstel gaat behandelen. De eerste signalen zijn momenteel dat die behandeling niet voor het zomerreces zal plaatvinden, namenlijk op 13 september. Als dat zo is dan is het nog maar de vraag of de verkiezingsdatum van 9 november nog wel haalbaar is. De komende week moeten we duidelijkheid krijgen. Het blijft wat dat betreft een pad met veel obstakels, maar we komen er vast weer uit.

Verder hebben we gesproken over de personeelsformatie in de nieuwe gemeente en de manier waarop we de Sociale Dienst gaan organiseren.

Vanmiddag was ik in Voorhout. Daar hebben we met een aantal mensen gesproken over de ontwikkeling van een huisstijl voor de nieuwe gemeente. Ook dat moet op tijd klaar zijn.

Tot morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten