dinsdag 28 juni 2005

Amersfoort

Terwijl de Kaagweek het dorp nog even in haar macht heeft, was het bestuurlijk vandaag weer een gewone werkdag en dus zat het college van Burgemeester & Wethouders vanmorgen weer gewoon in vergadering bijeen. Naast de gebruikelijke besluiten over diverse uitvoeringszaken hebben we gesproken over fusieperikelen en de ontwikkelingen rondom dit onderwerp in de Eerste Kamer. Zoals het er nu uitziet gaat de finale behandeling van dit onderwerp op 13 september a.s. plaatsvinden. Voor Warmond de dag van de waarheid zou je kunnen zeggen. Gezien de late behandeling zullen, zoals het er nu uitziet, de verkiezingen ook later gehouden worden. Woensdag 30 november lijkt daarvoor een optie te worden. Het is allemaal wel heel krap want de fusiedatum blijft gewoon 1 januari 2006....

Vanmiddag had ik, de voorlopig laatste, ontmoeting met een aantal startende collega burgemeesters met wie ik de laatste maanden een training deed onder de naam 'Het Initiatief'. Ik schreef u daar eerder over. Samen hebben we een bezoek gebracht aan de gemeente Amersfoort. De reden waarom we juist naar deze gemeente gingen is omdat Amersfoort in een aantal opzichten vernieuwend bezig is met de manier waarop college en raad met elkaar omgaan in het zogenaamde dualistische stelsel.

In de middag hebben we uitgebreid gesproken met de burgemeester en de griffier die zo vriendelijk waren geweest hiervoor flink tijd in hun agenda vrij te maken. Interessant was de manier waarop de gemeenteraad na de verkiezingen een programma had gemaakt van zaken die men in de periode wilde bereiken. Dit was niet, zoals vaak gebruikelijk, een programma van alleen de collegepartijen, maar een programma waar voor alle partijen wel dingen in terug te vinden waren. Per onderdeel van het te voeren beleid waren afspraken gemaakt met wisselende meerderheden in de raad. Pas na het opstellen van dit programma is er een college gevormd.

Ook t.a.v. de manier waarop de gemeenteraad met elkaar in debat gaat heeft men een aantal interessante afspraken gemaakt. Dat konden we direct in de praktijk meemaken omdat we vanavond ook een deel van de raadsvergadering konden meemaken.

Ik moet zeggen, dat laatste was wel even wennen. Dat kwam voor een deel ook door de samenstelling van de agenda waarop zowel het verplaatsen van een woonwagenkamp als het oprichten van een (drugs)gebruikersruimte stonden. Onderwerpen die in elke gemeente, ieder voor zich al garant staan voor verhitte discussies. In Amersfoort hebben ze dus de moed om dit op een avond te behandelen. Wij zaten op de publieke tribune tussen de woonwagenbewoners en de omwonenden van het kamp.

De raadsvergadering verliep in mijn ogen behoorlijk rommelig. Als in een echte arena stonden de politieke tegenstanders zo nu en dan recht tegenover elkaar. De beschuldigingen over een weer waren zo nu en dan wel heel fors waarbij en passant ook de objectiviteit van de voorzitter door een spreker ter discussie werd gesteld. Ik heb overigens met veel respect gekeken naar de manier waarop de voorzitter met heel veel geduld deze discussie leidde.

In mijn ogen heeft een gemeenteraad in ieder geval een collectieve taak om samen de gemeente te besturen. Zij draagt daarvoor als hoogste orgaan binnen de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid. Dat staat los van het feit dat zo'n raad natuurlijk uit partijen bestaat die voor een deel verschillende doelen voor ogen hebben. Bij de discussie vanavond vroeg ik me af of alle partijen zich wel bewust waren van deze verantwoordelijkheid. Mij is wel duidelijk geworden dat je als raad je best kunt doen om vernieuwend te zijn in de manier van debat voeren en dat daar aardige resultaten mee te behalen zijn. Daar staat echter wel tegenover dat een goede cultuur waarin ruimte en respect voor iedereen aanwezig is minstens zo belangrijk is. Het was een goede ervaring om dit ook eens mee te maken.

Tot morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten